Montessori

'Help, mij het zelf doen', is de bekendste uitspraak van Maria Montessori.
Wij hebben daar, leer me en laat me het zelf doen aan toegevoegd. We begeleiden al onze kinderen vanuit deze visie en spreken ieder kind aan op zijn eigen niveau. Het montessorionderwijs kent heterogeen samengestelde groepen. Bij ons op school hebben we twee leerjaren per klas. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen het overnemen. Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken en te luisteren. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. Onze school is een samenleving in het klein. We leren onze  kinderen zich verantwoordelijk te gedragen en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn geen klassieke montessorischool. Wel zie je de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori terug in onze school en in het handelen van onze leerkrachten.