Opvangtijden

De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn 52 weken per jaar geopend met uitzondering van officiële feestdagen en de MKC studiedag. 
  • Het kinderdagverblijf is op werkdagen geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur
  • De buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend van 14:15 uur tot 18:30 uur en tijdens vakantieweken van 7:30 tot 18:30 uur

De peuteropvang is geopend tijdens schoolweken met uitzondering van officiële feestdagen en de MKC studiedag van 8:30 uur tot 14:00 uur.