Activiteitencommissie

Activiteitencommissie MKC Zeeburgereiland (AC)

De AC bestaat uit een groep ouders die zich bezig houdt met de organisatie van activiteiten, evenementen en feesten bij ons op school. Dit zijn vooral activiteiten die buiten de onderwijstaken van de leerkrachten vallen. De AC leden denken mee over de invulling van de schoolactiviteiten en leveren een positieve bijdrage aan de school. 

De doelstelling van de AC
- Samen met school zorgdragen voor alle niet lesgebonden activiteiten.
- De school ontlasten in het voorbereiden van deze activiteiten, zodat zij zich kunnen richten op hun 'core business', het onderwijs.

Werkwijze van de AC
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt een planning gemaakt van activiteiten en vergaderdata. Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en activiteitencommissie. Deze wordt dan ook gezamenlijk voorbereid (verantwoordelijk lid AC met verantwoordelijke leerkracht(en), die per activiteit kan wisselen). De leden van de activiteitencommissie werken de activiteiten vervolgens uit. Tijdens de vergaderingen wordt gewerkt met een agenda. Activiteiten worden voorbereid en geëvalueerd. Van elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt. Deze worden verzameld, zodat een uitgebreide werkwijze en planning aanwezig is. De activiteitencommissie heeft een eigen budget voor deze activiteiten, dit is geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Met dit budget moeten alle activiteiten gerealiseerd worden.

Waar vind je de AC?
Voor ideeën, vragen, tips en dergelijke, zijn ze bereikbaar op het volgende emailadres: ac@mkczbe.nl 
En natuurlijk aan de deur bij het ophalen en brengen van de kinderen. Tevens staan de AC-leden hieronder vermeld:

AC leden 2024-2025
Caroline (voorzitter)
Rinze
Karen 
Aart 
Havva
Jorn
Maartje
Elisa