MKC vaardigheden

Kinderen zijn van nature leergierig. Montessori spreekt van de “jonge onderzoeker”. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Leerlingen leren elkaar te helpen, samen te werken en hebben veel plezier. De MKC vaardigheden die kinderen met ons onderwijs opdoen, passen uitstekend bij het leren en leven in de 21ste eeuw. Onze leerlingen zijn daardoor in staat om met verandering in hun leven om te gaan.

De volgende vaardigheden maken onderdeel uit van onze doorlopende leerlijn:
• Communiceren
• Samenwerken
• Probleemoplossend vermogen
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Sociale en culturele vaardigheden
• Ict-basisvaardigheden
• Informatievaardigheden
• Mediawijsheid
• Computational thinking
• Zelfregulering en zelfinzicht

ICT Geletterdheid
Op het MKC leren we niet enkel uit boeken. Nieuwe media spelen een grote rol in het dagelijks leven en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is van belang kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Op het MKC werken we ICT gestuurd. Wij zien nieuwe technologieën als middel, niet als doel. De verschillende mogelijkheden van ICT zetten we voor elke leeftijdsgroep gedifferentieerd in. De rol van de digitale middelen intensiveert zich met het ouder worden van het kind. De midden- en bovenbouw gebruiken een Chromebook of Ipad ter ondersteuning bij het leerproces. We maken onze leerlingen ‘mediawijs’ door regelmatig aandacht te besteden aan het veilig gebruik van internet. De moderne mogelijkheden van ICT stellen de leerkrachten nog beter in staat om aan te sluiten bij de individuele behoeften van kinderen. We hebben een programmeerlijn van groep 1 t/m 8. Een onderdeel van beeldende vorming is het maken en leren vertellen van beeldverhalen (animaties) in een leerlijn in alle groepen.

Buiten de lijntjes ligt je toekomst!