Volgen van de leerlingen

Volgen van de leerlingen
We nemen elk schooljaar de landelijke cito toetsen af bij de groepen 3 t/m 8. Daarnaast worden de kinderen gevolgd door middel van methode toetsen, tijdens de lessen en gedurende observatiemomenten. De kleuters worden gevolgd door het leerlingvolgsysteem van Onderbouwd.

Wij leggen de ontwikkeling van de kinderen vast met behulp van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle ouders ontvangen via e-mail een inlogcode. Hiermee loggen ze in om de gegevens van de kinderen in te zien. 

Rapporten en gesprekken
De kinderen krijgen twee keer per schooljaar (maart en juni) een rapport mee naar huis. Hier staat de ontwikkelin van de kinderen op alle gebieden kort en bondig in beschreven. Daarnaast voeren we drie keer per jaar een gesprek. Dat ziet er als volgt uit:

September: startgesprekken met ouders + kinderen (vanaf groep 3)
Maart: rapportgesprekken met ouders + kinderen (vanaf groep 5) + uitleg cito resultaten/vaardigheidsgrafieken vanuit ParnasSys.
Juni: rapportgesprekken met ouders en kind + uitleg cito-resultaten/vaardigheidsgrafieken (vanaf groep 5) vanuit ParnasSys.

Groep 7 heeft een orienterend gesprek over het doorstroomperspectief naar het VO advies en groep 8 heeft in januari voorlopig adviesgesprekken over de doorstroom naar het VO.