Peuteropvang

Na de zomervakantie 2022 start op het MKC Zeeburgereiland een peuteropvang voor peuters tussen de 2 en 4 jaar oud. De peuteropvang zit gevestigd op de begaande grond in de school MKC Zeeburgereiland. We bieden kinderen voor- en vroegschoolse educatie aan de hand van een erkend programma. Aan de hand van thema's geven we kinderen spelenderwijs een goede basis voor de schoolperiode. In de visie van het MKC komt ook de visie van en werkwijze van Maria Montessori terug in het aanbod.

We hebben een uitgebreid activiteitenaanbod afgestemd op de ontwikkelbehoefte van het kind. Kinderen krijgen volop de mogelijkheid om te leren, spelen, ontdekken en ontspannen. De kinderen sluiten er hun eerste vriendschappen, leren zich zelfstandig aankleden en zetten stappen in grove en fijne motoriek. We zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen door samen te werken met de leerkrachten. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers wisselen onderling informatie uit over de kinderen, om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling en de start op de basisschool. 

Vanuit een gezond voedingsbeleid en omdat we het belangrijk vinden om de smaakontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. We vragen ouders om een gezond tussendoortje en een gezonde lunch mee te geven. 

De kinderen kunnen heerlijk rennen, spelen en klimmen op het afgeschermde buitenspeelterrein aan de achterkant van het MKC.