Passend onderwijs

Ondersteuning op maat
Ieder kind is uniek en heeft een andere vorm van ondersteuning nodig om tot leren te komen. Daarom werken we op onze school handelingsgericht (HGW). Dit betekent dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We kijken wat een kind nodig heeft om een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te kunnen zetten en geven naast structuur ook vertrouwen en ruimte. Ieder kind is mede-eigenaar van het eigen leerproces. Onze leerkrachten maken het verschil. Hierbij werken we nauw samen met iedereen die bij het kind betrokken is. Deze werkwijze leidt tot een betere kwaliteit van ons onderwijs en van de begeleiding van onze leerlingen. Binnen HGW denken we in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind. Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding die werkt.

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam van de school ondersteunt onze leerkrachten bij het handelingsgericht werken (HGW). Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze leerlingen. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleiders en de directie, soms aangevuld met de adviseur passend onderwijs binnen ons bestuur. Kan onze school niet (meer) tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, dan gaat de school samen met de ouders, de adviseur passend onderwijs en medewerkers van ons samenwerkingsverband op zoek naar een meer passende vorm van onderwijs binnen de regio. Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen: https://www.swvamsterdamdiemen.nl/

Hoe wij de ondersteuning van de leerlingen vormgeven, is te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel.

Welke rol heeft een intern begeleider (IB'er)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voeren ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem.
Wij hebben twee intern begeleiders bij ons op school:
Lianne van Roermund: groep 1 t/m 4 liannevanroermund@mkczbe.nl
Annemarie Jongkoen: groep 5 t/m 8 annemariejongkoen@mkczbe.nl

Oudersteunpunt: voor al jullie vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen
Heb je vragen over het onderwijs van jullie kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wil je liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met je mee, bijvoorbeeld over:
  • de ondersteuning die er voor je kind op school mogelijk is
  • hoe je een goede school kunt kiezen, ook als je kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school
 
Je kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of je kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.
Website:               www.oudersteunpunt020.nl
Telefoon:              020-3306320
WhatsApp:           06-16004600
E-mail:                   info@oudersteunpunt020.nl