Samenwerking met onze partners

Ons MKC, de beste opgroeiplek in de buurt!

Binnen ons MKC werken onderwijs en opvang hand in hand om een fijne opgroei plek te zijn voor al onze kinderen.

Schoolbestuur STAIJ
De school valt onder het schoolbestuur STAIJ (Samen tussen Amstel en IJ). Een bestuur met 19 scholen in Oost. 
www.staij.nl.

Opvang organisatie Partou
De kinderopvang valt onder Partou. Zij bieden in ons MKC kinderopvang van 0-4 jaar, een peuteropvang van 2-4 jaar met VVE (vroeg voorschoolse educatie) en een BSO van 4 tot 12 jaar. 
https://www.partou.nl/kinderopvang/amsterdam/kinderdagverblijf-faas-wilkesstraat-451

Andere BSO's
In de wijk zit ook Kids-Aktief, een BSO gericht op sportactiviteiten passend bij de sportieve uitstraling van de wijk: https://kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-zeeburgereiland. Soms zit een kind zowel op onze BSO als bij Kids-Aktief. 
Woest Zuid zit over de brug richting Noord, ook hier gaan enkele van onze kinderen naar toe. Vaak kinderen die ook aan die kant wonen: https://www.woestzuid.nl/location/wz-de-dijk/

Ouder- en kind adviseur
Gonnie Blitz is onze ouder- en kind adviseur. Zij werkt in het Ouder- en Kindteam Amsterdam. Een dag in de week, vaak de woensdag, werkt zij op MKC Zeeburgereiland. Ouders die iets willen vragen kunnen Gonnie op de woensdag aanspreken of een afspraak maken. Je kunt bij Gonnie terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Gonnie geeft ook tips om je kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Als het ingewikkelder is, wordt er samen een plan gemaakt of volgt een verwijzing naar specialistische hulp. Je kan contact met Gonnie opnemen via de mail: g.blitz@oktamsterdam.nl