De sfeer in de school

Kinderen, ouders en medewerkers ervaren de sfeer als prettig,warm en informeel. Elk kind wil dat het gezien wordt. Daarom steken de leerkrachten veel energie in het opbouwen van een vertrouwensband. Leerkachten houden kindgesprekken, nemen vragenlijsten af over het welbevinden en gaan in gesprek met de leerlingen over wat beter kan. 
Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontwikkeling. We richten ons vooral op het aanleren van gewenst gedrag. Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaan conflicten. Op onze school is dat niet anders. Wij geven de kinderen handvatten om hiermee om te gaan. Samen praten we het uit en lossen we het op.

Vragenlijsten sociale veiligheid 
Om te weten hoe leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid op school ervaren, nemen we jaarlijks een vragenlijst af onder leerlingen, medewerkers en ouders. Ook in 2024 gaven leerlingen, ouders en medewerkers aan dat er een prettige sfeer is in de school. Onze school beschikt over een beleidsplan sociale veiligheid. Het pestprotocol is hier een onderdeel van. Het beleidsplan sociale veiligheid vind je terug onder het kopje informatie.