Ouders in het MKC

Halen en brengen
Van 8.15 tot 8.30 hebben we een inloopkwartier in de school voor de kinderen. Kinderen kunnen zo rustig op hun eigen tempo aan de dag beginnen. Ouders mogen hun kind één of twee keer per week in de klas brengen, hier is een vast rooster voor. De kinderen bij ons op school zijn al snel zelfredzaam en kunnen (bijna) alles zelf. We vragen ouders de kinderen zelf hun jas op te laten hangen en hun tas uit te pakken.
Eén ouder per kind mag op vaste dagen tot 8.25 mee naar binnen om samen met je kind de werkdag te starten. Het is erg leuk om samen met je kind een werkje te doen of om samen te lezen. Zo draag je als ouder bij aan een goede dagstart van je kind. Ouders verlaten om 8.25 u stil de klas. De kinderen zijn altijd heel trots als ze een werkje aan hun ouders kunnen laten zien. Voor de ouders geeft dit moment in de klas een goed beeld van de start van de dag en wat er van de kinderen verwacht wordt. Door dit soort momenten ontstaat er wederzijdse betrokkenheid, bij zowel ouders, leerkrachten en de kinderen. Aan het eind van de dag brengt de leerkracht de klas naar buiten en draagt de kinderen over aan de ouders. Kinderen die naar de BSO gaan worden gehaald door de medewerkers van de BSO.

Ouderbetrokkenheid
Onze ouders zijn betrokken bij het wel en wee van hun kind. Ouders en school hebben elkaar nodig om samen te werken aan schoolsucces voor het kind. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal verloop van de ontwikkeling van het kind. Betrokken ouders dragen bij aan een levendig schoolklimaat, houden de school een kritische spiegel voor en brengen daardoor kwaliteitsverbeteringen op gang. Communicatie is hierbij erg belangrijk. De school heeft een beleidsplan ouderbetrokkenheid.

Actieve oudergroepen
Ouders praten mee over schoolbeleid door zitting te nemen in de MR (medezeggenschapsraad). Zie meer informatie onder het kopje MR. Het MKC heeft een Denktank Ouderbetrokkenheid waarin ouders samen met school nadenken wat er nodig is om de betrokkenheid verder te vergroten en de communicatie te optimaliseren. De werkgroep verkeer denkt mee met de school over de verkeersveiligheid in en om de school. Deze werkgroep vraagt en regelt ook oversteekouders bij het in en uit gaan van de school. 

Ouderparticipatie
Ouders kunnen ook meehelpen (participeren) in de school door praktische hulp te bieden. Er zijn veel ouders actief betrokken bij de school. Ouders lezen met de kinderen of helpen in de klas bij de lessen beeldende vorming (knutselen). De AC (activiteitencommissie) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij allerlei activiteiten zoals vieringen, verjaardag van de leerkracht, excursies, helpen in de klas, etc. Ook heeft elke klas een klassenouder die aanspreekpunt is voor allerlei klasspecifieke regelzaken.

Meer weten over ouderbetrokkenheid? Bekijk ons beleid: https://drive.google.com/file/d/1rNnoUrR-yT4n4BbrkwN2zee_Q2BqF2j8/view?usp=sharing