Communicatie

Communicatie

Ons vak is onderwijs, maar communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen ouders zo goed en zo adequaat mogelijk te informeren. Daarnaast hopen we dat ouders die vragen hebben niet schromen om ons aan te spreken.

Leerkracht als eerste aanspreekpunt
Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Gedurende het jaar vinden er een aantal gesprekken plaats tussen leerkracht en ouders. De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek. Ook jij als ouder kan een gesprek met de leerkracht aanvragen. Het uitwisselen van belangrijke en inhoudelijke informatie gebeurt niet via de mail of app maar altijd in een persoonlijk gesprek. 

Er zijn verschillende soorten oudergesprekken:

- Intakegesprek voordat het kind bij ons op school start.
- Bij de start van een schooljaar een kennismakingsgesprek, hier zitten de kinderen vanaf groep 3 bij.
- In maart en juni zijn de rapportgesprekken, hier zitten de kinderen vanaf groep 5 bij.
- Tussentijdsgesprek, een extra gesprek als er zorgen of vragen zijn.

App voor ouders
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar maakt de opvang gebruik van Mijn kind (Digdag). Voor het onderwijs gebruiken we de Basisschool-App. Via deze App delen we algemene informatie, groepsinformatie, updates en foto's. Via de mail of chat is er individueel contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak of het doorgeven van informatie. 

Digitaal volgsysteem
Met de leerlingvolgsystemen van Parnassys volgen we de ontwikkeling van onze kinderen en leggen de ontwikkeling vast. De digitale rapporten maken we in Easyrapport maar de kinderen krijgen hier ook een uitgeprint exemplaar van mee. Tijdens de rapportperiodes staat het leerlingvolgsysteem Parnassys open voor ouders. Ouders kunnen inloggen via de website met hun eigen inlogcodes om de rapporten en gespreksnotities in te zien.

Nieuwsbrief
Een keer per maand vertellen wij (school en opvang) in een nieuwsbrief wat er leeft en speelt in ons MKC. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website en in de app.

Updates vanuit de bouwen
2 keer per schooljaar ontvangen de ouders een schoolkrantje met updates uit de klassen. Het schoolkrantje wordt gemaakt door onze kinderen. 

Ouderavond
Minstens twee keer per jaar organiseren we een (algemene) ouderavond voor onze ouders.

Bekijk hier welke communicatiekanalen we hebben en hoe we ze gebruiken: 

Download document