Montessori in de opvang

'Help, mij het zelf doen', is de bekendste uitspraak van Maria Montessori.
Wij hebben daar, leer me en laat me het zelf doen aan toegevoegd. We begeleiden al onze kinderen vanuit deze visie en spreken ieder kind aan op zijn eigen niveau. Dit uitgangspunt geldt binnen het gehele MKC Zeeburgereiland van de allerkleinste tot de oudste leerlingen. Wat je zelf kan, mag je zelf doen. Zo drinken we uit gewone bekers. De allerkleinste worden hierbij geholpen, zodra je het zelf kan, mag je het zelf doen.  

Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken en te luisteren. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. Onze opvang is een samenleving in het klein. We leren onze kinderen zich verantwoordelijk te gedragen en verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori terug in onze kinderopvang en in het handelen van onze leidsters.