MR/ GMR

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat (meestal) uit evenveel personeelsleden als ouderleden. Leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR vergadert volgens een vastgesteld rooster en doet verslag van de besproken thema’s in de nieuwsbrief. De MR heeft een eigen e-mailadres voor vragen en opmerkingen:  mr@mkczbe.nl

MR leden
Juf Rosa (1/2), juf Jennifer Norden (5/6C) en juf Nathalie (3/4B) zitten vanaf schooljaar 2023-2024 in de MR namens het personeel. Namens de ouders nemen drie MR leden deel: Saïd el Moudni, vader van Wissam en Sari (5/6B en 1/2B), 
Ruth Stoffels, moeder van Boaz (3/4C) en Birgit Thomas, moeder Eveline en Vere (7/8A en 3/4A)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de eigen MR heeft de Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR neemt 1 MR lid van elke school zitting. Bij ons neemt Biance Geuze zitting in de GMR.