Burgerschap

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 
Elk schooljaar begint met de gouden weken waarin we veel aandacht besteden aan het elkaar leren kennen en het vormen van een prettige en veilige sfeer in de groep. 

Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. Tijdens de lessen wereldoriëntatie besteden we hier aandacht aan in de bovenbouw. Op school hebben we een leerlingenraad. De verkiezing van deze leden verloopt via een democratisch proces. De kandidaat houdt een pitch waarom hij/zij de beste kandidaat is en daarna volgt de democratische stemming. De leerlingenraad denkt actief mee over het beleid van onze school. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe kan het beter?

We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. Jaarlijks besteden we als school aandacht aan een goed doel, vaak rond kerst. Samenleven en samenwerken zijn onderdelen die spelenderwijs aangeleerd worden in ons onderwijs met als vertrekpunt: help me, laat me en leer me het zelf doen. Kinderen doen taakjes of hebben klassendienst. Samen maak je gebruik van de omgeving en samen zorg je ervoor dat de omgeving netjes blijft. 

We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen. In een wereldstad als Amsterdam een belangrijk thema. We zijn een openbare school en iedereen is welkom bij ons. We hebben onze eigen vieringen waarin aspecten van belangrijke culturele feesten (kerst, suikerfeest etc.) terug te vinden zijn.  Kinderen brengen verschillende achtergronden met zich mee. Verschillen mogen naast elkaar bestaan. Door hierover in gesprek te gaan, laten we elk kind in zijn waarde. In groep 5 t/m 8 staat jaarlijks één van de wereldgodsdiensten centraal en brengen de kinderen een bezoek aan een gebedshuis (moskee, synagoge, tempel of kerk). We wijzen onverdraagzaamheid en discriminatie af.

We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Regelmatig gaan we op excursie. We hebben gastdocenten voor muziek, beeldende vorming en drama.