Vrijwillige ouderbijdrage

Stichting Vrienden van het MKC
Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Helaas is dit onvoldoende om allerlei extra activiteiten te bekostigen. Daarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt. Van de ouderbijdrage financieren we onder andere de bibliotheekboeken, vieringen, culturele projecten, de uitstapjes naar het concertgebouw, het muziekatelier, musea, de tuinactiviteiten, het afscheidscadeau van groep 2, het afscheid van groep 8 enzovoorts. Zonder de ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten niet doorgaan. De Stichting Vrienden van het MKC beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De Stichting vindt het belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft ernaar dit niet op te sparen, maar juist te besteden. De oudergeleding van de MR stemt in met de hoogte van de ouderbijdrage. Het stichting bestuur bestaat uit 3 (ouder) leden.

Tarieven vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023:
Eerste kind: € 60 
Tweede kind: € 45 
Derde Kind:   € 30 
Nieuwe leerlingen na 1 januari: € 30

Overige kosten
De kosten voor het schoolreisje en schoolkamp worden apart in rekening gebracht.

Kosten TSO (Tussenschoolse Opvang)
Hoewel de school de TSO moet organiseren is dit geen taak die bij het onderwijs hoort. De school krijgt hier geen geld voor. Goed toezicht tijdens het overblijven is echter wel belangrijk. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van € 180,00 per kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft je kind een Stadspas? Dan kun je daarmee de vrijwillige ouderbijdrage voldoen. De Stadspas van je kind kun je laten scannen bij  de administratief medewerkster van onze school. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald is en het schoolreisje volledig is voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte. De stadspas dekt niet de kosten van het schoolkamp. We vragen van ouders met een stadspas € 30,00 aan eigen bijdrage.
Aanvragen Stadspas? De Stadspas met groene stip is is er voor gezinnen met een laag inkomen. Wil je weten of je kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Betalen in termijnen
De school biedt de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Is het termijnbedrag nog te hoog en wil je liever in meer stapjes betalen? Neem dan contact op met Pamela van de administratie. Pamela is bereikbaar via info@mkczbe.nl of je kan bij haar binnenlopen op maandag, woensdag en donderdag.

Hoe besteden wij de vrijwillige ouderbijdrage en wat doen we met het (extra) geld vanuit solidariteit?

Download document