Leerlingverdeling 2024-2025

De leerlingverdeling is elk jaar een hele puzzel. Een zeer zorgvuldige puzzel. Zo houden we bij het indelen van nieuwe groepen rekening met: 
  • Evenwichtige verdeling van leerlingaantallen over de groepen, balans is in alle groepen zoveel mogelijk gelijk
  • Een gelijkmatige verdeling van ‘trekkers’ (sociaal-emotioneel en cognitief sterke leerlingen) en evenwichtige spreiding van zorgleerlingen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Verhouding jongens/meisjes
  • Spreiding broertjes/zusjes
  • Aanwezigheid van vriendje/vriendinnetje
  • Combinaties van kinderen vermijden die belemmerend op elkaar werken
We starten in de tweede week na de meivakantie met het indelen van de nieuwe groepen. Soms kan het voorkomen dat je als ouder zwaarwichtige omstandigheden wilt melden, waarvan het belangrijk is dat we die van tevoren weten. Mocht je iets willen delen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar de directie: merelvanlier@mkczbe.nl. Doe dit uiterlijk vrijdag 17 mei 2024. Alleen met de zwaarwegende verzoeken houden we rekening bij de verdeling. Het kan zijn dat het niet haalbaar is. Dan koppelen we dit tijdig terug aan jullie.