Avontuurlijk onderwijs

De nieuwsgierigheid naar het onbekende. De verwondering als nieuwe werelden opengaan. De wil om te weten waar je vandaan komt en over grenzen te kijken. Het zijn de redenen waarom kinderen de wereld willen ontdekken. En daarom willen we als school de onderzoeker in de kinderen specifiek aandacht geven.

Wat is avontuurlijk onderwijs?

Avontuurlijk onderwijs betekent bij ons op school ontdekkend leren en leren door te doen. We leren met onze hoofd, hart en handen, dit past ook heel mooi binnen de Montessori visie. Avontuurlijk onderwijs zit hem niet alleen in dat wat je leert maar vooral ook in hoe je tot deze kennis komt. Door samen te werken leer je anders dan alleen, door uit de comfortzone te stappen leer je meer en door bezig te zijn met je eigen talenten leer je op een dieper niveau.

Één van onze kernwaarden is avontuurlijk onderwijs. De volgende uitgangspunten vinden wij hierin belangrijk:
  • We reiken onze kinderen handvatten aan om het avontuur aan te gaan.
  • Wij stimuleren kinderen om uit zichzelf te halen wat binnen hun mogelijkheden ligt.
  • Wij bieden betekenisvolle activiteiten door er regelmatig met de kinderen op uit te gaan waardoor ze al doende leren.
  • Met een avontuurlijk aanbod spelen we in op de interesses en verlangens van het kind.
  • We geven vorm aan onderzoekend en ontdekkend leren en spelen.
  • Onze kinderen nemen deel aan allerlei activiteiten waarmee we de kinderen voorbereiden op de toekomst. 
Hoe wordt er vormgegeven aan avontuurlijk leren?

Het avontuurlijk onderwijs wordt op dit moment vooral vormgegeven door thematisch werken. Hier hoort een inspirende schoolomgeving bij. We geven daarnaast vorm aan het avontuurlijk onderwijs door middel van buitenlessen, uitjes, creatieve lessen en een gevarieerd aanbod binnen de overige vakken zoals dans, theater, programmeren en animeren.

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met vakgeïntegreerd onderwijs. De zaakvakken, culturele vorming, het onderzoekend werken en het vergroten van de woordenschat staan centraal in een aantal thema’s per schooljaar.
Het professionele leerteam onderzoekt voortdurend wat goed gaat en wat beter kan en komt met verbetervoorstellen richting het team.