Hulp bij schoolkosten

Jeugdfonds 

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub en dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Lees verder als je gebruik wilt maken van het Jeugdfonds

 

Op de sportclub leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betalen zij de contributie van de sportclub of het lesgeld van de cultuurlessen. Aanvragen kunnen ook worden gedaan door ouders zonder Stadspas, mensen in de schuldsanering, mensen met een slecht jaar als zzp'er, vluchtelingen en veel meer. Voor meer informatie, kijk op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/. 

De aanmeldingen gaan via de ouder- en kindadviseur Levi Tielkes. Levi is te bereiken via l.tielkes@oktamsterdam.nl of loop even bij Pamela binnen voor meer informatie (zij is maandag- t/m donderdagochtend aanwezig). 

 

uitkering hebt, dan kun je van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen voor de schoolkosten voor jullie kinderen. zie hiervoor de tekst ‘Pak je kans’ in deze nieuwsbrief).

 

Pak Je Kans

Sinds 1 juni is de inkomensgrens van financiële kindregelingen verhoogd naar 150%. Hierdoor komen meer ouders in aanmerking voor deze regelingen. De gemeente Amsterdam heeft in september bij ons op school uitgelegd welke regelingen er allemaal zijn. Deze bijeenkomst gemist? Er zijn er nog 2 gepland voor dit schooljaar. De eerste bijeenkomst is op 21 november van 8.30-9.30.

Nu al meer weten over de regeling? Klik op de button voor de nieuwe normen en hoe je gebruik kunt maken van de regelingen. 

 

 

De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Onderstaand een overzicht van de nieuwe inkomensnormen:

 

Huishoudtype

Inkomensgrens minimaregelingen 130%

Inkomensgrens kindregelingen 150%

Alleenstaande ouder

€ 27.000

€ 31.154

Gezin

€ 30.000

€ 34. 616

 

Het gaat hierbij om het fiscaal jaarinkomen (bruto). Vaak wordt gedacht dat de regelingen er niet voor werkenden zijn maar juist ook Amsterdammers met een laag salaris of een parttime baan die lastig rondkomen, komen in aanmerking.

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/laag-inkomen-weinig-vermogen/#hd6a8dd25-4433-484d-b65f-b44bb98c32a9

 

Definitie fiscaal jaarinkomen: Voor het fiscaal jaarinkomen neemt u het hoogste bedrag van uw jaaropgave(n) die u van uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente krijgt. Bij dat bedrag telt u ook uw andere inkomsten op. Zoals de inkomsten van uw partner en bijvoorbeeld alimentatie, studiefinanciering of inkomen uit het buitenland. Inkomsten van uw inwonende kinderen telt niet mee.

 

De 150% norm geldt voor de volgende kindregelingen:

 Stadspas (inclusief Kindtegoed) à incl. betalen vrijwillige ouderbijdrage

 Kindtegoed Voorschool

 Gratis Laptop of Tablet voor kinderen

 Reiskostenvergoeding middelbare scholieren

 Op de volgende websites is meer informatie te vinden:    

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/alle-kinderen-meedoen/?vkurl=kindpakket

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen/