Uitgangspunten Montessori

Laat me het zelf doen
We leiden het kind op voor de toekomst. Onze samenleving verandert. Ons kindcentrum is een oefenplaats. We reiken onze kinderen handvatten aan om de veranderende wereld met vertrouwen tegemoet te treden. Dit doen we vanuit de montessori gedachte: Help me het zelf doen!  Leer me het zelf doen! Laat me het zelf doen!

Voorbereide omgeving

De omgeving van het kind nodigt uit om te leren en te ontdekken. De kasten zijn toegankelijk en alles is op hoogte van het kind, zodat het kind het ‘zelf kan doen’. Het materiaal is netjes, verzorgd en inspirerend. Iedereen maakt gebruik van de omgeving (klas en directe omgeving). Samen houden we de omgeving netjes. De leerkracht ziet het belang van een goede voorbereide omgeving en is hierin het voorbeeld.

Heterogene groepen
Kinderen leven met elkaar, kinderen leren van elkaar en dat bevordert de sociale ontwikkeling. We hebben op MKC Zeeburgereiland heterogene groepen. Groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. We hebben voor 2 jaargroepen gekozen omdat we met methodes werken waarbij de kinderen een aantal keer per dag instructie nodig hebben van de leerkracht.

Vrijheid in gebondenheid
Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als "vrijheid in gebondenheid". Door kinderen vrijheid te bieden kan de wilsontwikkeling plaatsvinden en leren kinderen vanuit intrinsieke motivatie. Een kind krijgt deels de vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en/of in te delen, maar de leerkracht let er op dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden van het kind. Er zitten ook regels aan die vrijheid vast. Die regels moeten het samen leren en leven in een groep mogelijk maken. Het is een vrijheid in gebondenheid.

Wie was Maria Montessori?

Maria Montessori was, behalve de eerste vrouwelijke arts in Italië, ook pedagoge en hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Rome. Haar opvoedkundige ideeën werkte zij aanvankelijk uit in een peuterspeelzaal voor straatkinderen. Later maakte zij haar onderwijsmethodes ook toepasbaar voor oudere kinderen. In 1936 is Maria Montessori naar Nederland gekomen. In 1952 overleed zij op 82-jarige leeftijd in Noordwijk.