Start van de dag

Start van de dag

Persoonlijke aandacht en notitie van elkaar nemen, vinden we heel belangrijk. In het montessorionderwijs begroeten we elkaar persoonlijk, meestal met het geven van een hand. Daarom staat er altijd een teamlid bij de voordeur en ontvangt de leerkracht de kinderen in de klas. De school is van de kinderen, toch is het leuk als jouw ouder af en toe mee de klas in komt om samen te zorgen voor een goede werkstart. Dit schooljaar begroeten we graag iedereen bij de hoofdingang. De kleuters lopen rechtdoor en nemen dan de trap aan de achterkant. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen de trap aan de voorkant. Zo kunnen onze jongste kinderen rustig naar boven. Lees hier meer over het inloopmoment en wanneer jij als ouder mee naar binnen mag (zie ook het schema op de deur bij de hoofdingang). Is het de eerste schoolweek van je kind? Dan mag je die week je kind elke dag naar de klas brengen.

 

Begroeting bij de deur
Soms vindt een kind de begroeting lastig of moeilijk, dat mag natuurlijk. Onze ervaring is dat het vanzelf goed komt. We vinden het belangrijk dat ouders kinderen helpen om de ander te begroeten, waarbij je elkaar even aankijkt. Zo maken we het MKC tot een fijne plek. De leerkracht ontvangt de kinderen daarna in de klas. Je hebt letterlijk even een moment van aandacht voor elkaar. Het is het moment dat de leerkracht kan polsen hoe het kind binnenkomt, om bijvoorbeeld  te benoemen hoe mooi de nieuwe schoenen zijn of iets anders persoonlijks. Dit moment is echt van de kinderen.

Vanaf dit schooljaar begroeten we graag iedereen bij de hoofdingang. De kleuters lopen rechtdoor en nemen dan de trap aan de achterkant. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen de trap aan de voorkant. Zo kunnen onze jongste kinderen rustig naar boven.

 

Ouders in de school 

De ouders van de onderbouw (1/2) en middenbouw (3/4) mogen twee keer per week mee de klas in. De ouders van de bovenbouw (gr 5-8) één keer per week. De inloop is van 8.15 tot 8.30 maar vanaf 8.25 mogen de ouders niet meer mee de klas in. Op die manier zorgen we er samen voor dat de leerkrachten rustig kunnen starten om 8.30 u. De kinderen hangen (ook als je als ouder meegaat) zelf hun jas zelf op en pakken zelf hun tas uit. Probeer als ouders zoveel mogelijk ruimte te geven aan de kinderen het zelf te doen. 

 

Dagstart

Bij binnenkomst in de klas begint de schooldag voor de kinderen. De leerkrachten in de onderbouw wisselen de start van de de dag af met een kring of zelfstandig werken. De midden-en bovenbouw groepen starten veelal met zelfstandig werken. Ga je met je kind mee de klas in, draag dan als ouder bij aan een fijne werkstart. Pak samen met je kind een werkje, lees een boekje voor of vraag je kind om een werkje te laten zien. Verlaat hierna zelf rustig het lokaal.
 

Inloopmomenten per bouw schooljaar 2023-2024

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2C

1/2B

3/4D

3/4A

1/2A

1/2D

3/4B

3/4C

5/6A 

5/6C

7/8B

7/8A

1/2D 

1/2B

3/4C

3/4D

1/2A 

1/2C

3/4B 

3/4A

5/6B