Montessori in de klas

 'Help, mij het zelf doen', is de bekendste uitspraak van Maria Montessori. Wij hebben daar, leer me en laat me het zelf doen aan toegevoegd. We begeleiden al onze kinderen vanuit deze visie en spreken ieder kind aan op zijn eigen niveau. Het montessorionderwijs kent heterogeen samengestelde groepen. Bij ons op school hebben we twee leerjaren per klas. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen het overnemen. Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken en te luisteren. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. Onze school is een samenleving in het klein. We leren onze kinderen zich verantwoordelijk te gedragen en verantwoordelijkheid te nemen. Keuzevrijheid is hierin belangrijk. Montessori sprak van vrijheid in gebondenheid: schep heldere kaders waarbinnen er ruimte is voor vrijheid, initiatief en zelfstandigheid. Hierdoor gaan mensen (volwassenen en kinderen) zich verantwoordelijk voelen en zich verantwoordelijk gedragen. Die keuzevrijheid ervaren de kinderen door het werken met een weektaak. We zijn geen klassieke montessorischool. In ons aanbod maken we vooral gebruik van reguliere methodes en kiezen we voor meer lesgebonden activiteiten per jaargroep. Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met vakgeïntegreerd onderwijs. De zaakvakken, culturele vorming, het onderzoekend leren en het vergroten van de woordenschat staan centraal in een aantal thema’s per schooljaar.