Projecten

Projecten op MKC Zeeburgereiland

Onderzoekend leren en ontdekkend leren zijn het uitgangspunt tijdens de projectweken. We leren de leerlingen om zelf na te denken en zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Door de vakoverstijgende thema’s dagen we de leerlingen actief uit om met een onderwerp aan de slag te gaan. 

Elk schooljaar hebben we één MKC breed project. Dit wordt voorbereid door een commissie met leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de opvang. Er worden per leeftijdsgroep allerlei leuke activiteiten en uitjes georganiseerd. Voor 6 weken staat het hele MKC in teken van dit onderwerp. We sluiten het thema altijd feestelijk af. 
Daarnaast wordt er in elke bouw specifiek aandacht gegeven aan thema's. In de onderbouw veranderen de thema's om de paar weken, in de middenbouw na elke vakantie en in de bovenbouw wordt het project onderwijs vormgegeven door Blink, dit is een methode voor wereldoriëntatie.