Ontdek meer over de Week van het verkeer

De week van het verkeer is 25 maart. Lees wat onze plannen zijn voor deze themaweek.

De Week van het Verkeer heeft drie doelen:
  • bewustwording van de verkeersveiligheid van leerlingen en het eigen verkeersgedrag.
  • activeren van scholen en ouders/verzorgers op het gebied van verkeerseducatie.
  • stimuleren van samenwerking tussen scholen, ouders/verzorgers en verkeerspartners in Amsterdam.
Omdat onze kinderen niet de enige deelnemers in het verkeer zijn, willen we de hele buurt deze week extra bewust maken van verkeersveiligheid. Daarom zullen er verkeerscoaches zijn rondom de school, maken we samen met de kinderen banners en willen we ook ouders betrekken bij de week van het verkeer. Via deze weg nemen we jullie mee in de activiteiten die wij georganiseerd hebben. 

Voor de kinderen
  • Verkeerslessen met materiaal van JONGleren (groepen 1-4)
  • Wandeling over eiland - oefenen met oversteken en verkeersregels (groepen 1-4)  
  • Verkeerslessen van Tussen school en thuis (groepen 5-8) 
  • Workshop Ervaar het verkeer met VR brillen (groepen 5-8)
  • Theorie Examen (groep 7)
Voor de ouders
  • Jullie zullen tijdens deze week de enquête Veilig Verkeer Nederland ontvangen om in kaart te brengen welke knelpunten ouders ervaren m.b.t. het verkeer en de veilige schoolomgeving.
  • Het Verkeersplein organiseert op woensdag 27 maart om 8.30 een informatieochtend bij ons op school voor ouders waarbij ouders inzicht krijgen in hoe kinderen het verkeer ervaren en wat ze op welke leeftijd wel/niet kunnen. Graag hier laten weten of je erbij bent: https://forms.gle/c8FB11k9tmnDM1ZS8