Zo schrijf je jouw kind in voor MKC De Optimist

Rond de derde verjaardag van jullie kind ontvangen jullie van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd bij ons op school, hangt af van de geboortedatum van jullie kind. De uiterste inleverdata zijn: 
7 maart 2024 (geboren tussen 1 september t/m 31 december 2022)
6 juni 2024 (geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2021)
7 november 2024 (geboren tussen 1 mei en 21 augustus 2021)

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Heb je hier al een kind op school, dan heb je voorrang. 
Na de plaatsing ontvangen jullie van ons een brief. In deze brief staat de uiterste datum waarop jullie aan ons moeten laten weten dat je gebruik wilt maken van de voor jouw kind gereserveerde plaats. Daarnaast ontvangen jullie een inschrijfformulier. Zorg dat jullie deze op tijd terugsturen. Jullie kind heeft pas daarna definitief een plaats op onze school; de officiële inschrijving volgt zodra het kind 4 jaar is en op school begint. Uitzondering: Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat jullie kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden jullie kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden